Underleverantörens och köparens gemensamma värden syns i slutprodukten

Många finländare minns Esla för företagets sparkstöttingar. Nuförtiden är Esla också mycket mera. I byn Koura i Seinäjoki ligger fabriken, som numera sysselsätter 35 personer. Hälften av produktionen består av Esla-produkter och resten av underleverantörstillverkning av aluminium- och stålprodukter. Esla har samarbetat med BS-Flex i nästan tio års tid. Mika Lahtinen är verkställande direktör och representerar fjärde generationen i familjeföretaget Esla.

Mika Lahtinen visar tummen upp för BS-Flex högklassiga produkter. Speciellt nöjd är han med BS-Flex kvalitetssäkring och leveranssäkerhet.

—Samarbetet fungerar smidigt. Vi får exakt det vi beställer. Dessutom får vi även stora partier med kort leveranstid, säger han.


Inhemsk kvalitet och hållbarhet

Både Esla och BS-Flex värdesätter hållbar utveckling och vill tillverka produkter som håller över tid. Förutom att produkterna måste vara hållbara ska de också gå att reparera efter åratals användning. Slit och släng är ingenting som tilltalar de båda samarbetspartnerna. Då Mika väljer underleverantörer är värderingarna ett viktigt kriterium. Då alla inblandade arbetar enligt samma kriterier avspeglas värderingarna direkt i slutprodukten.

Det budskap Mika får från slutkunderna visar att de är beredda att betala för inhemsk kvalitet. Det är inte endast med tanke på landets ekonomi som kunderna är beredda att betala, utan för att de får bättre garanti på produkten.

Eslas självförsörjningsgrad gällande inhemska delar till sparkstöttingarna är hela 90 %, på vilket BS-Flex, som finns i Björköby i Korsholms skärgård, är ett utmärkt exempel.

En yrkesskicklig underleverantör söker de bästa lösningarna

Lahtinen berömmer Mikael Back på BS-Flex för hans yrkesskicklighet. Mikaels långa erfarenhet inom plastbranschen märks bland annat då han utvecklar ett nytt arbetsredskap. Utgående från bilder kan Mikael snabbt berätta hur det lönar sig att göra ett nytt redskap och vad det i praktiken betyder för kunden. Vid utvecklingen av det senaste redskapet hjälpte Mikael till med att hitta den ur kundens synvinkel bäst fungerande och mest kostnadseffektiva lösningen.

Bra samarbetspartner en resurs för företaget

I båda företagen märks den österbottniska mentaliteten. Ett viktigt värde för Esla är att verka lojalt mot alla intressentgrupper. Mika berömmer Mikael för det öppna samarbetet som fungerar båda vägarna.

—Mikael är en mycket vänlig gentleman. Som person är han lätt att ha att göra med, och han är lugn och noggrann, säger Mika.

Ett långvarigt och pålitligt samarbete är en konkurrensfaktor för Esla. Enligt Mika kommer man långt med flexibilitet. Då efterfrågan varierar kan en bra underleverantör vara flexibel just då kunden behöver det. Då man kan lita på att underleverantören ställer upp då det gäller, kan man sova lugnt på nätterna.