En yrkesperson hittar den rätta lösningen snabbare – kunnandet är resultatet av många års erfarenhet

BS-Flex industrihall i Björköby, Korsholm, är skinande ren. Företaget använder verktyg och maskiner som ägaren Mikael Back själv underhåller och reparerar. BS-Flex rötter sträcker sig tillbaka till 1991, då företaget med extruderingsmetoden började tillverka plastprodukter som underleverantör åt företag inom olika industrisektorer.

Numera har BS-Flex både året runt-kunder och sporadiska kunder. Företaget tillverkar på beställning även enskilda partier på minst 500–1 000 kg. Hörnstenarna i företagets verksamhet är systematisk kvalitetsövervakning och leveranssäkerhet, vilka man inte prutar på.

Förhållandena bestämmer plastens sammansättning

Enligt Mikael är det för många en överraskning hur många användningsändamål en korrekt tillverkad plastprodukt lämpar sig för. Vid planeringen av en plastprodukt ska man först utreda i vilka förhållanden den ska användas. Ska plasten tåla värme, kyla, kemikalier eller till exempel UV-strålning? Krävs det att den är smidig eller hård? Utgående från kraven på egenskaper planeras de lämpligaste verktygen och råvarorna för slutprodukten.

Priset bestäms av råvaran och användningskostnaderna för verktyget

Strängsprutning lär man sig genom praktiskt arbete. Med lång erfarenhet inom tillverkning av plastprofiler hittar man snabbare rätt material och framställningsmetod. Det minskar mängden onödiga försök och inverkar därigenom avsevärt på priset.

Förutom av priset på råvaran påverkas kostnaderna även bl.a. av hur snabbt man kan köra en viss produkt med maskinen. Körhastigheten måste fastställas noggrant, så att den kvalitet som krävs uppfylls för varje produkt. Vissa råvaror sliter mera på maskinerna, varvid underhållsintervallerna förkortas och man måste reservera extra tid för reparationer.

Omsorgsfullt gjorda provkörningar ger högklassiga produkter

Vid tillverkningen av en plastprodukt har råvaran en avgörande roll. Då man söker fram rätt råvara testar man den alltid genom provkörning, och fortsätter tills slutprodukten är exakt så som den är planerad. Om man byter råvara under provkörningen, måste man också göra ändringar i fråga om verktygen. Mikael berömmer sin egen verktygstillverkare:

-Vår verktygstillverkare har väldigt lång erfarenhet inom branschen. Det här är ett arbete som man lär sig genom erfarenhet. Varje råvara fungerar på olika sätt, och tillverkningen av olika produkter har lärt oss mycket om vad det lönar sig och inte lönar sig att göra.

Vårt företag lever på kunder som kräver en exakt och välarbetad slutprodukt. Det är till bådas fördel att arbetet görs omsorgsfullt från början till slut.

Behöver ditt företag en pålitlig underleverantör av strängsprutning?

Kontakta oss och fråga mer:
Mikael Back tfn 0500 167 256
info@bs-flex.fi