BS-Flexin teollisuushalli Mustasaaren Björköbyssä kiiltää puhtauttaan. Käytössä on työkaluja ja koneita jotka yrityksen omistaja, Mikael Back osaa itse huoltaa ja korjata. Bs-Flexin juuret juontavat vuoteen 1991
jolloin se alkoi valmistaa ekstruusiomenetelmällä valmistettuja muovituotteita alihankintana eri teollisuuden alojen yrityksille.
Nykyään BS-Flexillä on sekä ympärivuotisia asiakkaita, mutta myös yksittäisiä asiakkuuksia. Se valmistaa tilauksesta myös minimissään 500 – 1000 kg kokoisia yksittäiseriä. Yrityksen toiminnan kulmakiviä ovat järjestelmällinen laadunvalvonta ja toimitusvarmuus, josta ei tingitä.

Olosuhteet määrittävät muovin koostumuksen

Mikaelin mukaan monille tulee yllätyksenä se, miten moneen käyttötarkoitukseen oikein valmistettu muovituote sopii. Muovituotetta suunniteltaessa tulee selvittää ensiksi se, missä olosuhteissa sitä tullaan käyttämään.
Pitääkö muovin kestää käytössä lämpöä, kylmää, kemikaaleja tai esimerkiksi UV-säteilyä. Vai vaaditaanko sen ominaisuuksilta joustavuutta tai kovuutta? Vaadittujen ominaisuuksien perusteella lopputuotteeseen suunnitellaan sopivimmat työkalut ja raaka-aineet.

Hinta muodostuu raaka-aineesta ja työkalun käyttökustanuksista

Suulakepuristamisen oppii käytännön työn kautta. Pitkä kokemus muoviprofiilien valmistuksessa nopeuttaa oikeanlaisten materiaalien ja valmistustavan löytämisen. Se vähentää turhia kokeiluja ja vaikuttaa näin olennaisesti hintaan. Raaka-aineen hinnan lisäksi kustannuksiin vaikuttaa mm. se, miten nopeasti koneella voi ajaa ulos tiettyä tuotetta. Koneen ajonopeus tulee määritellä tarkasti, että vaadittu laatu säilyy jokaisen kappaleen kohdalla. Jotkut raaka-aineet kuluttavat koneita enemmän, jolloin huoltoväli lyhenee ja mahdollisiin korjauksiin tulee varata lisäaikaa.

Huolellisesti tehdyt koeajot tuottavat priimaa tavaraa

Muovituotteen valmistuksessa raaka-aine on merkittävässä roolissa. Kun sopivaa raaka-ainetta haetaan, setestataan aina koeajon kautta. Koeajoja tehdään niin monta, että lopputuote on juuri sellainen, kun on suunniteltu. Jos raaka-ainetta vaihdetaan koeajojen aikana, myös työkalujen osalta joudutaan tekemään muutoksia. Mikael kehuukin omaa työkaluvalmistajaansa:
—Meidän työkaluvalmistajallamme on tosi pitkä kokemus alalta. Tämä työ opettaa tekijäänsä. Jokainen raaka-aine käyttäytyy eri tavalla, joten erilaisten tuotteiden valmistus on opettanut meitä paljon siitä, mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä.Yrityksemme elää asiakkaista, jotka vaativat tarkkaa ja viimeisteltyä lopputuotetta. On siis molempien etu, että työt tehdään huolellisesti alusta loppuun saakka.
Tarvitseeko yrityksesi luotettavaa suulakepuristuksen alihankkijaa?

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Mikael Back puh. 0500- 167 256
info@bs-flex.fi